ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 วิริยะ ซ่อมห้าง-ศูนย์ สำหรับรถ HONDA H-RV

0.00 ฿

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 วิริยะ รถ HONDA H-RV
เบี้ยซ่อมศูนย์ (ซ่อมห้าง) ราคาถูกใจ
กับบริษัทประกันภัยชั้นนำ วิริยะประกันภัย
พร้อมแถมฟรี พรบ. รถยนต์ มูลค่า 645 บาท

รายละเอียด

รายละเอียดต่าง ๆ ของประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1
ความคุ้มครอง 
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (คู่กรณี)
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /คน1,000,000บาท
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /ครั้ง10,000,000 บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง5,000,000 บาท
รถยนต์สูญหาย เสียหาย ไฟไหม้ (รถเรา)
ความเสียหายต่อรถยนต์ตามทุนประกันภัยรถยนต์
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ตามทุนประกันภัยรถยนต์
ความเสียหายส่วนแรก (ต้องจ่ายเพิ่ม กรณีเป็นฝ่ายผิด) ไม่มี หรือตามเงื่อนไขของบริษัท
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/คน200,000 บาท (7 คน)
ค่ารักษาพยาบาล /คน200,000 บาท (7 คน)
วงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่200,000 บาท
การซ่อมรถยนต์ซ่อมศูนย์-ห้าง
  

 

รถปีที่ 2 (ปี 2017)รถปีที่ 3 (ปี 2016)รถปีที่ 4 (ปี 2015)รถปีที่ 5 (ปี 2014)
ทุนประกันเบี้ยประกันทุนประกันเบี้ยประกันทุนประกันเบี้ยประกันทุนประกันเบี้ยประกัน
890,000-800,000 ฿18,500 ฿800,000-720,000 ฿18,000 ฿720,000-650,000 ฿17,600 ฿650,000-590,000 ฿17,200 ฿
790,000-700,000 ฿18,000 ฿710,000-630,000 ฿17,600 ฿640,000-570,000 ฿17,200 ฿580,000-510,000 ฿16,800 ฿
690,000-600,000 ฿17,600 ฿620,000-540,000 ฿17,200 ฿560,000-490,000 ฿16,800 ฿500,000-440,000 ฿16,300 ฿
590,000-500,000 ฿17,200 ฿530,000-450,000 ฿16,800 ฿480,000-410,000 ฿16,300 ฿430,000-370,000 ฿15,800 ฿