ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 สำหรับรถ ปอร์เช่ Porsche

0.00 ฿

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1  รถ Porsche ปอร์เช่
ทั้งรถป้ายแดง รถที่ใช้ต่อเนื่อง หรือรถมือสอง
Boxster (S Spyder)  Cayman (S)
911 (Carrera Cabriolet 4 Targa GTS Turbo GT2 RS)
Panamera (Diesel S 4 Hybrid Turbo)
Cayene (Diesel  S  Hybr
id  Turbo) ฯลฯ
สามารถเลือซ่อมศูนย์ (ซ่อมห้าง) หรือซ่อมอู่ประกัน
กับบริษัทประกันภัยชั้นนำของไทย
อย่างวิริยะ  กรุงเทพฯ วิริยะ คุ้มภัย ไทยศรี
เมืองไทย ทิพยประกันภัย MSIGฯลฯ
ในราคาพิเศษ  ถูกใจ  สบายกระเป๋า

เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

คำอธิบาย

รายละเอียดต่าง ๆ ของบริการประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1
ทุนประกันรถยนต์ ประมาณ 80-90 เปอร์เซนต์
ความคุ้มครอง ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทประกันภัย
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (คู่กรณี)
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /คน1,000,000 – 2,500,000บาท
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /ครั้ง10,000,000 บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง1,000,000 – 5,000,000 บาท
รถยนต์สูญหาย เสียหาย ไฟไหม้ (รถเรา)
ความเสียหายต่อรถยนต์ตามทุนประกันภัยรถยนต์
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ตามทุนประกันภัยรถยนต์
ความเสียหายส่วนแรก (ต้องจ่ายเพิ่ม กรณีเป็นฝ่ายผิด) ไม่มี หรือตามเงื่อนไขของบริษัท
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/คน50,000 – 200,000บาท (3-7)
ค่ารักษาพยาบาล /คน50,000 – 200,000 บาท (3-7)
วงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่200,000 – 300,000 บาท
ภัยก่อการร้ายเฉพาะบริษัทกรุงเทพประกันภัย
การซ่อมรถยนต์สามารถเลือกซ่อมศูนย์ (ซ่อมห้าง) หรือซ่อมอู่ประกัน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุรถยนต์ด้วย

ข้อจำกัดในการเสนอเบี้ยรถหรู

  • ไม่สามารถเช็คเบี้ยออนไลน์ได้ทันที่ เพราะจะต้องสอบถามเบี้ยประกันจากเจ้าหน้าที่ หรือทางบริษัทประกันอาจจะไม่ได้รับประกันเองโดยตรง จะต้องส่งไปยังบริษัทประกันภัยต่อ (Re-insurer) ให้พิจารณาเบี้ยประกันอีกที
  • เนื่องด้วยรถหรูจะเป็นรถนำเข้าและมีราคาแพง ทำให้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของ ปปง ทางตัวแทนจึงจำเป็นต้องขอข้อมูลบางส่วนที่มีความเป็นส่วนบุคคลด้วย
  • หากได้มีการเช็คเบี้ยผ่านโบรกเกอร์อื่นแล้ว เราจะไม่สามารถเสนอเบี้ยซ้ำกับบริษัทที่เสนอเบี้ยมาแล้วได้

ตัวอย่างฟอร์มในการเช็คเบี้ย

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รถสปอร์ตหรู รถนำเข้า