ประกันภัยจักรยานยนต์ Big Bike ชั้น 1 ราคาถูก ผ่อนชำระได้สูงสุด 10 งวด

0.00 ฿

ประกันภัยรถจักรยานยนต์ชั้น 1  Big Bike ราคาถูก
สามารถเลือกผ่อนชำระได้สูงสุด 10 งวด
สำหรับรถมอเตอร์ไซค์คันหรู ในรุ่นและยี่ห้อต่างๆ
Ducati BMW Harley Davidson Triump Vespa
KTM Honda Kawasaki  Suzuki  Yamha ฯลฯ

เช็คเบี้ยประกันราคาถูกคลิ๊กที่รูปด้านล่างได้เลยครับ

เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

คำอธิบาย

รายละเอียดประกันภัยรถจักรยายนต์ Big Bike ชั้น 1
ความคุ้มครอง
วามรับผิดต่อบุคคลภายนอก (คู่กรณี)
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /คน500,000 บาท
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /ครั้ง10,000,000 บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง1,500,000 บาท
รถจักรยานยนต์สูญหาย เสียหาย ไฟไหม้ (รถเรา)
ความเสียหายต่อรถจักรยานยนต์ตามทุนประกันภัย
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ตามทุนประกันภัย
ความเสียหายส่วนแรก (ต้องจ่ายเพิ่ม กรณีเป็นฝ่ายผิด) สามารถปรับเลือกได้
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/คน50,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล /คน50,000 บาท
วงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์