ประกันภัยจักรยานยนต์ชั้น 1 สำหรับ Big Bike

0.00 ฿

ประกันภัยรถจักรยานยนต์ชั้น 1  Big Bike
สำหรับรถมอเตอร์ไซค์คันหรู ด้วยราคาพิเศษ

เช็คราคาคลิ๊กที่รูปด้านล่างได้เลยครับ

เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

คำอธิบาย

รายละเอียดประกันภัยรถจักรยายนต์ ชั้น 1
ความคุ้มครอง
วามรับผิดต่อบุคคลภายนอก (คู่กรณี)
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /คน300,000 – 600,000บาท
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /ครั้ง10,000,000 บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง600,000 – 1,000,000 บาท
รถจักรยานยนต์สูญหาย เสียหาย ไฟไหม้ (รถเรา)
ความเสียหายต่อรถจักรยานยนต์ตามทุนประกันภัย
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ตามทุนประกันภัย
ความเสียหายส่วนแรก (ต้องจ่ายเพิ่ม กรณีเป็นฝ่ายผิด) 5,000- 20,000 บาท
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/คน50,000 – 200,000บาท (2)
ค่ารักษาพยาบาล /คน50,000 – 200,000 บาท (2)
วงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่200,000 – 500,000 บาท