Sale!

สินมั่นคงประกันภัยรถยนต์ 2+ ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก ทุนประกัน 100,000 บาท

5,900.00 ฿

สินมั่นคงประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2+
ทุนประกันรถยนต์ 100,000 บาท
รับรถเก๋ง หรือรถกระบะ ส่วนบุคคล

ไม่รับกลุ่มรถยนต์ Super Car

คำอธิบาย

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (คู่กรณี)
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /คน1,000,000 บาท
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /ครั้ง10,000,000 บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง1,000,000 บาท
รถยนต์สูญหาย เสียหาย ไฟไหม้ (รถเรา)
ความเสียหายต่อรถยนต์*100,000 บาท
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้100,000 บาท
ความเสียหายส่วนแรก (ต้องจ่ายเพิ่ม กรณีเป็นฝ่ายผิด)ไม่มี
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/คน100,000 บาท (3/7 ที่นั่ง)
ค่ารักษาพยาบาล /คน100,000 บาท (3/7 ที่นั่ง)
วงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่200,000 บาท
หมายเหตุ
  • รับเฉพาะ รถเก๋ง หรือกระบะสี่ประตู (จดเก๋ง ป้ายขาว-ดำ)ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามใช้รับจ้าง หรือ ให้เช่า
  • คุ้มครองความเสียหาย ต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุจาก การชนกับยานพาหนะทางบก และสามารถแจ้งรายละเอียดคู่กรณีได้
  • บริษัทจะรับผิดชอบรถคันที่เอาประกัน ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบก
  • ยานพาหนะทางบก หมายถึงรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าช กำลังไฟฟ้า รวมถึง รถไฟ รถราง
  • ไม่จำกัดอายุรถ (ราคาซื้อขายต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท)