ไทยประกันอุบัติเหตุแพคช้าง 1

0.00 ฿

ไทยประกันภัยอุบัติเหตุ PA ช้าง PACK 1 ราคาถูก

พร้อมค่าชดเชยได้ 500 บาท/วัน

พร้อมบัตร READY CLAIM

รายชื่อโรงพยาบาลในเครือข่าย

รายละเอียด

ความคุ้มครองแผน 1แผน2แผน 3แผน 4
– การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวร (อบ.1)100,000200,000300,000500,000
– การถูกฆาตกรรม หรือ ถูกทำร้ายร่างกาย โดยเจตนา100,000200,000300,000500,000
– การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์50,000100,000150,000250,000
– ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุ ต่อครั้ง10,00020,00030,00050,000
– ผลประโยชน์ การชดเชยรายได้ ระหว่าง การเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจาก อุบัติเหตุเท่านั้น500500500500
เบี้ยประกัน รวมภาษี อากร 6309301,2301,730
รหัสสินค้าPA16F102PA16F103PA16F104PA16F105
เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องเป็นบุคคล ที่มีอายุระหว่าง 1 เดือน – 65 ปี บริบูรณ์
2. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับประกันภัย อาชีพชั้น 4 และอาชีพที่ไม่ระบุ รับประกันภัยอุบัติเหตุ ซึ่งได้แก่ คนงานเหมืองแรก คนงานแท่นขุดเจาะน้ำมั้น พนักงานเช็ดกระจกอาคารสูง คนงานใช้เครื่องจักร ที่มีความเสี่ยงสูง นักแสดงผาดโผน คนงานก่อสร้าง รถจักรยานยนต์รับจ้าง พนักงานส่งเอกสาร / สินค้า ที่ใช้รถจักรยานยนต์ เป็นประจำ
4. การชดเชยรายได้ ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เนื่องจากอุบัติเหตุ (365 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) (รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย หรือ ในขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
5. บริษัทฯ กำหนดให้จำนวนเงิน เอาประกันภัย สูงสุดต่อผู้เอาประกันภัย แต่ละราย รวมทุกแผนฯ จะต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท (หมวด อบ.1) และไม่เกิน 100,000 บาท (หมวดค่ารักษาพยาบาล)