ลดราคา!

เอเชียประกันภัยรถตู้ชั้น 3 พลัส สำหรับรับส่งนักเรียน-พนักงาน

8,700.00 ฿

เอเชียประกันรถตู้ชั้น 3 พลัส รับส่งนักเรียน – พนักงาน
คุ้มครองเหนือกว่า ซ่อมรถเราด้วยวงเงิน 100,000 บาท/ครั้ง
(รับเฉพาะรถป้ายทะเบียนพื้นขาว อักษรสีเงิน/ฟ้า)

ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (คู่กรณี)

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /คน500,000 บาท
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /ครั้ง10,000,000 บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง1,000,000 บาท
ค่าเสียหายส่วนแรกไม่ต้องจ่าย

 

ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อรถยนต์ จากการชนกับยานพาหนะทางบก /ครั้ง100,000 บาท
รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ไม่คุ้มครอง
ค่าเสียหายส่วนแรกไม่ต้องจ่าย

 

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/คน100,000 บาท (15คน)
ค่ารักษาพยาบาล /คน100,000 บาท (15คน)
วงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่300,000 บาท

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. ไม่รับรับตู้ที่มีป้ายทะเบียนรหัสนำหน้าด้วย 30-39 รถยนต์ที่ใช้รับจ้าง รถยนต์ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ รถมูลนิธิ รถรวมกตัญญู รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรน รวมถึงรถยนต์ที่ที่มีการตกแต่งเพิ่มเติม หรือดัดแปลงสภาพจากเดิม ฯลฯ
  2. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวยงไม่รวมเบี้ยปะรกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ) 2,493 บาท
  3. ไม่จำกัดอายุรถยนต์ และไม่ต้องตรวจสภาพรถ ก่อนทำประกันภัย
  4. มูลค่ารถยนต์ขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามแผนประกันภัยที่เลือก และคุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง ตามมาตรฐานของโรงงานเท่านั้น
  5. เบี้ยประกันภัยข้างต้นได้คำนวณรวมส่วนลดกล้อง (CCTV) ไว้แล้ว และมีผลบังคับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
  6. คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุจาก การชนกับยานพาหนะทางบก และสามารถแจ้งรายละเอียดคู่กรณีได้
  7. บริษัทจะรับผิดชอบรถคันที่เอาประกัน ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบก
  8. ยานพาหนะทางบก หมายถึงรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าช กำลังไฟฟ้า รวมถึง รถไฟ รถราง