ประกันสุขภาพเด็ก ค่าห้อง 2,000 บาท เบิกส่วนเกินได้ 90%

9,959.00 ฿

ประกันสุขภาพเด็กอายุตั้งแต่ 30วัน – 5 เดือน

ค่าห้อง 500 บาท และเบิกได้อีก 1,500 บาท
(รวมค่าห้อง เป็น 2,7000 บาท)

จ่ายเบี้ยน้อย เพศชาย อายุ 1 เดือน จ่ายเพียง 9,959 บาท

ให้ความคุ้มครองสูง มีส่วนเกินก็เบิกได้ (90%)

ยังมีเงินชดเชยรายได้ (กรณีผู้ป่วยใน) วันละ 400 บาท

สนใจทำประกันสุขภาพเด็ก ติดต่อ
มะเหมี่ยวได้ที่เบอร์ 086-566-5119

คำอธิบาย

ประกันสุขภาพเด็กตั้งแต่อายุ 30 วันหลังคลอด ไม่เกิน 6 เดือน ราคาถูกใจ ได้ความคุ้มครองสุดคุ้ม (HS 500)

ด้วยค่าห้อง 500 บาท และสามารถเบิกค่าห้องได้เพิ่มอีก 1,500 บาท  (รวม 2,000 บาท)

เท่านั้นยังไม่พอ ค่ารักษาส่วนเกินยังสามารถนำมาเคลมได้ถึง 90% ของวงเงินการรักษา 100,000 บาทต่อครั้ง

ถูกใจ คุ้มครองสูง และคุ้มค่า

โครงการประกันสุขภาพเด็ก (30วัน หลังคลอด)

รายละเอียดตามคุ้มครองแผนประกัน
1. เงินเอาประกันภัย100,000 บาท
2. รับเงินคืนปีที่ 25 จำนวน 20% ของทุนประกัน20,000 บาท
3. อุบัติเหตุธรรมดา100,000 บาท
4. ประกันอุบัติเหตุ (ไม่จำกัดใบเสร็จ)5,000 บาท
5. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแฟ็กซ์เคลมส่วนแรก ตามตารางข้อ 5
5.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าการพยาบาล (สูงสุดไม่เกิน 90วัน)500 บาท
5.2 ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU (ไม่เกิน7วัน)1,000 บาท
5.3 ค่ารักษาอื่นๆ (เช่น ค่ายา ค่ารถพยาบาล)7,000 บาท
5.4 ค่าแพทย์ผ่าตัด และหัตถการ35,000 บาท
5.5 ค่าห้องผ่าตัด3,500 บาท
5.6 ค่าวางยาสลบ3,500 บาท
5.7 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุ (ภายใน 24 ชม 1 ใบเสร็จ)2,000 บาท
5.8 ค่าวินิจฉัยด้วยรังสีเอ็กเรย์/ การตรวจในห้องปฏิบัติการ (แล็ป) ขณะเป็นผู้ป่วยนอก3,500 บาท
5.9 ค่าปรึกษาแพทย์ผู้ป่วยใน (สูงสุด 90 วัน)300 บาท
6. ชดเชยรายได้ กรณีเป็นคนไข้ใน จากการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ (สูงสุด 700 วัน)400 บาท

เพิ่มสิทธิพิเศษเบิกส่วนเกิน ค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายจริง (นำใบเสร็จที่ 2 มาเคลมเพิ่มอีกรอบ หลังจากที่ได้เคลมใบเสร็จใบแรกแล้ว)

บริษัทจะรับผิดชอบส่วนเกินค่าห้อง ค่าอาหาร ตั้งแต่ข้อ 5.1 – 5.2 (สูงสุด 90 วัน)1,500 บาท/วัน
บริษัทจะจ่ายส่วนเกินจากค่ารักษา ข้อ 5.3 - 5.9 จำนวน 90% ของใบเสร็จจริง รวมส่วนเกินค่าห้องและไม่เกินยอดรวมผลประสูงสุดต่อครั้ง (ไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)100,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ

  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • เมื่อซื้อกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
  • ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงคำถามสุขภาพในใบคำขอเอาประกันตามความจริง

ข้อยกเว้นสำคัญ

  • การเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณใดเกิดขึ้นหลังสุด
  • สำหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วันนับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
    เนื้องอก ถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด,ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ ต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดินอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
  • โรคเรื้อรัง หรือการเจ็บป่วยที่ยังไม่ได้รับการรักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดหรือปัญหาทางพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
  • โรคเอดส์ หรือ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  • โปรดศึกษาข้อยกเว้นทั้งหมดในกรมธรรม์