ประกันสุขภาพเด็ก ฉบับเสริมค่าห้อง 1,500บาท/คืน ค่ารักษา 3,000,000 บาท/ปี

5,644.00 ฿

ประกันสุขภาพเด็ก ฉบับเสริม (สำหรับหนูน้อยที่มีประกันอยู่แล้ว)

เสริมค่าห้อง 1,500 บาท  เสริมค่ารักษา 3,000,000 บาท/ปี
ส่วนเกินก็เบิกได้ (90%) ของวงเงินการรักษา 100,000 บาท/ครั้ง

ยังมีเงินชดเชยรายได้ (กรณีผู้ป่วยใน) วันละ 500 บาท

เหมาะสำหรับ
– หนูน้อยที่มีประกันอยู่แล้ว แต่ต้องการเพิ่มค่าห้อง
– ต้องการเพิ่มวงเงินการรักษาให้มากยิ่งขึ้น
– ต้องการจ่ายเบี้ยประกันที่เหมาะสม

สนใจทำประกันสุขภาพเด็ก ติดต่อ
มะเหมี่ยวได้ที่เบอร์ 086-566-5119

คำอธิบาย

ประกันสุขภาพเด็ก ฉบับเสริม HS Plus สำหรับหนูน้อยที่มีอายุ 30 วันขึ้นไป – 5 ปี
เสริมค่าห้อง 1,500 บาท/คืน  เสริมค่ารักษา 3,000,000 บาท/ปี

ค่ารักษาส่วนเกินยังสามารถนำมาเคลมได้ถึง 90% ของวงเงินการรักษา 100,000 บาทต่อครั้ง (สูงสุด 30ครั้ง/ปี)

เบี้ยประกันถูกใจ ให้ความคุ้มครองสูง

โครงการประกันสุขภาพเด็ก ฉบับเสริม (30วัน หลังคลอด- 5 ปี)

รายละเอียดตามคุ้มครองแผนประกัน
1. เงินเอาประกันภัย100,000 บาท
2. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป100,000 บาท
3. ประกันอุบัติเหตุ (ติดตามอาการ) สำรองจ่ายกรณี OPD10,000 บาท
4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลไม่สามารถแฟ็กซ์เคลมได้ จะต้องสำรองจ่ายก่อนทุกกรณี (แล้วจึงนำมาเบิกภายหลัง)
4.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าการพยาบาล (สูงสุดไม่เกิน 90วัน)มีประกันบริษัทอื่นอยู่แล้ว ต้องการซื้อประกันส่วนเพิ่ม HS Plus
4.2 ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU (ไม่เกิน7วัน)
4.3 ค่ารักษาอื่นๆ (เช่น ค่ายา ค่ารถพยาบาล)
4.4 ค่าแพทย์ผ่าตัด และหัตถการ
4.5 ค่าห้องผ่าตัด
4.6 ค่าวางยาสลบ
4.7 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุ (ภายใน 24 ชม 1 ใบเสร็จ)
4.8 ค่าวินิจฉัยด้วยรังสีเอ็กเรย์/ การตรวจในห้องปฏิบัติการ (แล็ป) ขณะเป็นผู้ป่วยนอก
4.9 ค่าปรึกษาแพทย์ผู้ป่วยใน (สูงสุด 90 วัน)
5. ชดเชยรายได้ กรณีเป็นคนไข้ใน จากการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ (สูงสุด 700 วัน)500 บาท

นำใบเสร็จส่วนเกินในการรักษาพยาบาลที่จ่ายจริง (ใบเสร็จใบที่ 2) หลักจากที่ใบเสร็จส่วนแรกได้เคลมกับบริษัทอื่นไปแล้ว มาเบิกได้อีกครั้ง (HS Plus) ไม่เกิน 7 วันทำการ เงินค่าสินไหมโอนเข้าบัญชี

6. บริษัทจะรับผิดชอบส่วนเกินค่าห้อง ค่าอาหาร ตั้งแต่ข้อ 4.1 – 4.2 (สูงสุด 90 วัน)1,500 บาท/วัน
7. บริษัทจะจ่ายส่วนเกินจากค่ารักษา (ข้อ 4.3-4.8) 90% ของใบเสร็จจริง รวมส่วนเกินค่าห้อง รับสิทธิเบิก HS Plus สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท100,000 บาท/ครั้ง
90% ของที่จ่ายจริง
รวมเบิกได้ตามสิทธิ์ต่อปีทั้งหมด ตามข้อ 7 (30 ครั้ง/ปี) เบิกได้ตามจริง ภายใต้ผลประโยชน์ในตาราง)3,000,000 บาท/ปี

หมายเหตุ

  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • เมื่อซื้อกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
  • ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงคำถามสุขภาพในใบคำขอเอาประกันตามความจริง

ข้อยกเว้นสำคัญ

  • การเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณใดเกิดขึ้นหลังสุด
  • สำหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วันนับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
    เนื้องอก ถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด,ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ ต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดินอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
  • โรคเรื้อรัง หรือการเจ็บป่วยที่ยังไม่ได้รับการรักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดหรือปัญหาทางพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
  • โรคเอดส์ หรือ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  • โปรดศึกษาข้อยกเว้นทั้งหมดในกรมธรรม์