ประกันสุขภาพเด็ก ค่าห้อง 5,200 บาท เบิกส่วนเกินได้ 99%

25,773.00 ฿

ประกันสุขภาพเด็กอายุตั้งแต่ 30วันขึ้นไป

ค่าห้อง 2,200 บาท และเบิกได้อีก 3,000 บาท
(รวมค่าห้อง เป็น 5,200 บาท)

จ่ายเบี้ยน้อย อายุ 1 เดือน
เพศชาย จ่ายเบี้ยแพงสุดแค่ 25,773 บาท

เพศหญิง จ่ายเบี้ยแพงสุดแค่ 25,299  บาท

ให้ความคุ้มครองสูง มีส่วนเกินก็เบิกได้ (99%) ของวงเงินค่ารักษา 100,000 บาท
และเบิกได้ 90% ของวงเงินค่ารักษา 200,000 บาท

ยังมีเงินชดเชยรายได้ (กรณีผู้ป่วยใน) วันละ 500 บาท

สนใจทำประกันสุขภาพเด็ก ติดต่อ
มะเหมี่ยวได้ที่เบอร์ 086-566-5119

คำอธิบาย

ประกันสุขภาพเด็ก ค่าห้อง 5,200 บาท เบิกส่วนเกินได้ 99%

ประกันสุขภาพเด็กตั้งแต่อายุ 30 วันหลังคลอด ราคาถูกใจ

ด้วยค่าห้อง 2,200 บาท และสามารถเบิกค่าห้องได้เพิ่มอีก 3,000 บาท (รวมค่าห้อง 5,200 บาท)

เท่านั้นยังไม่พอ ค่ารักษาส่วนเกินยังสามารถนำมาเคลมได้ถึง 99% ของวงเงินการรักษา 100,000 บาทต่อครั้ง

และ 90% ของวงเงินการรักษา 200,000 บาท

ถูกใจ คุ้มครองสูง และคุ้มค่า

โครงการประกันสุขภาพเด็ก (30วัน หลังคลอด)

รายละเอียดตามคุ้มครองแผนประกัน
1. เงินเอาประกันภัย200,000 บาท
2. รับเงินคืนปีที่ 25 จำนวน 20% ของทุนประกัน40,000 บาท
3. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป400,000 บาท
4. ประกันอุบัติเหตุ (ไม่จำกัดใบเสร็จ)10,000 บาท
5. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแฟ็กซ์เคลมส่วนแรก ตามตารางข้อ 5
5.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าการพยาบาล (สูงสุดไม่เกิน 90วัน)2,200 บาท
5.2 ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU (ไม่เกิน7วัน)4,400 บาท
5.3 ค่ารักษาอื่นๆ (เช่น ค่ายา ค่ารถพยาบาล)22,000 บาท
5.4 ค่าแพทย์ผ่าตัด และหัตถการ75,000 บาท
5.5 ค่าห้องผ่าตัด7,500 บาท
5.6 ค่าวางยาสลบ7,500 บาท
5.7 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุ (ภายใน 24 ชม 1 ใบเสร็จ)5,000 บาท
5.8 ค่าวินิจฉัยด้วยรังสีเอ็กเรย์/ การตรวจในห้องปฏิบัติการ (แล็ป) ขณะเป็นผู้ป่วยนอก3,500 บาท
5.9 ค่าปรึกษาแพทย์ผู้ป่วยใน (สูงสุด 90 วัน)900 บาท
6. ชดเชยรายได้ กรณีเป็นคนไข้ใน จากการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ (สูงสุด 700 วัน)500 บาท

เพิ่มสิทธิพิเศษเบิกส่วนเกิน ค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายจริง (นำใบเสร็จที่ 2 มาเคลมเพิ่มอีกรอบ หลังจากที่ได้เคลมใบเสร็จใบแรกแล้ว)

บริษัทจะรับผิดชอบส่วนเกินค่าห้อง ค่าอาหาร ตั้งแต่ข้อ 5.1 – 5.2 (สูงสุด 90 วัน)3,000 บาท/วัน
บริษัทจะจ่ายส่วนเกินจากค่ารักษา ข้อ 5.3 - 5.9 จำนวน 99% ของใบเสร็จจริง รวมส่วนเกินค่าห้องและไม่เกินยอดรวมผลประสูงสุดต่อครั้ง (ไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)100,000 บาท/ครั้ง
บริษัทจะจ่ายส่วนเกินจากค่ารักษา ข้อ 5.3 - 5.9 จำนวน 90% ของใบเสร็จจริง รวมส่วนเกินค่าห้องและไม่เกินยอดรวมผลประสูงสุดต่อครั้ง (ไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)200,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ

  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • เมื่อซื้อกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
  • ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงคำถามสุขภาพในใบคำขอเอาประกันตามความจริง

ข้อยกเว้นสำคัญ

  • การเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณใดเกิดขึ้นหลังสุด
  • สำหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วันนับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
    เนื้องอก ถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด,ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ ต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดินอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
  • โรคเรื้อรัง หรือการเจ็บป่วยที่ยังไม่ได้รับการรักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดหรือปัญหาทางพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
  • โรคเอดส์ หรือ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  • โปรดศึกษาข้อยกเว้นทั้งหมดในกรมธรรม์

อธิบายการเคลมประกัน

เนื่องด้วยประกันฉบับนี้ ได้แยกการเคลมประกัน เป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. ส่วนแรก FAX CLAIM ได้เลย โดยไม่ต้องสำรองจ่ายใดๆ ตามเงื่อนไข ข้อ 5.1-5.9
2. ส่วนที่สอง ลูกค้าสำรองจ่าย แต่เบิกค่ารักษาคืนได้ 90% ของวงเงินการรักษาไม่เกิน 100,000 บาท/ครั้ง

ตัวอย่างการเคลมค่ารักษาพยาบาล

เด็กชายสุดรัก ได้ติดเชื้อโรคไวรัสและจำเป็นต้องผ่าตัดใหญ่ ซึ่งมีค่ารักษารวมอยู่ประมาณ 150,000 บาท
ส่วนแรก ที่สามารถ FAX CLAIM จะเริ่มทำงาน โดยมีค่าห้อง ICU 4,400 บาท ค่ารักษา 22,000 บาท ค่าผ่าตัด 75,000 บาท และค่าห้องผ่าตัด 7,500 บาท เท่ากับว่าได้เบิกเงินค่ารักษาไปแล้ว 108,900 บาท ฉะนั้นแปลว่าใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล ยอดเงินที่เหลือ จำนวน 41,100 บาท เราต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อน แต่อย่าได้กังวล เพราะ HS Plus จะทำงานต่ออีกที โดยทางผู้เอาประกันภัยสามารถนำมาเบิกค่าห้อง และค่ารักษาได้อีก 99% เช่น มีค่าห้อง 2 คืน เป็นเงิน 6,000 บาท (เบิกได้เต็ม) ทำให้เหลือค่ารักษา 35,100‬ บาท (41,100-6,000) แล้วนำเบิกได้ 99% คิดเป็นเงิน 34,749‬ บาท เท่ากับจ่ายส่วนต่างเพียง 351 บาท แต่ยังมีเงินชดเชยวันละ 500 บาท (2วัน) รวม 1,000 บาท ทำให้ได้เงินคืนมาอีก 649 บาท กรณีที่มีส่วนเกินค่ารักษาหลังจาก FAX CLAIM ไปแล้ว อีกจำนวน 200,000 บาท ก็ยังเบิกค่ารักษาได้อีก 90% ลองสมมุติดูนะครับ ถ้าประกันบางที่จำกัดการรักษาแค่เพียง 50,000-100,000 บาท เราจะต้องจ่ายค่ารักษาเพิ่มอีกเท่าไหร่ทั้งที่ก็ได้ซื้อประกันไว้แล้ว

ข้อดีของประกันฉบับนี้

จ่ายเบี้ยที่ราคาที่ไม่แพง แต่ยังได้รับความคุ้มครองส่วนเกินค่ารักษาพยาบาลในวงเงินที่สูงได้อีกด้วย (99% ของค่ารักษา 100,000 บาท และ 90% ของค่ารักษา 200,000 บาท) แม้ว่าทางลูกค้าอาจจะต้องสำรองจ่ายเงินส่วนเกินของค่ารักษาพยาบาลไปก่อน ซึ่งหากทางบริษัทอาคเนย์ประกันชีวิตฯ ได้รับเอกสารการเบิกสินไหมครบถ้วนแล้ว จะรีบดำเนินการจ่ายเงินคืนให้ลูกค้าภายในระยะเวลาประมาณ 7-10 วัน โดยสามารถเลือกจ่ายเป็นเช็ค หรือโอนเข้าบัญชีลูกค้าได้