ธนทวี 1 ค้มครอง 15ปี จ่ายเบี้ยเพียง 6 ปี รับเงินคืนรายปี 14%

ไทยประกันชีวิต Package ธนทวี 1 15/6
จุดเด่น

  • ชำระเบี้ยประกันเพียง 6 ปี คุ้มครอง 15 ปี
  • รับเงินคืน 14% ทุกรอบปี (รวม 210%)
  • นำเบี้ยไปลดหย่อนภาษี ได้สูงสุด 100,000 บาท

รายละเอียด

ประกันชีวิต ลดหย่อนภาษี

**เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกัน ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไข และความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์ จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น**

ผลประโยชน์ตลอดสัญญาประกันภัย 

1. รับเงินคืน 14% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่ปีที่ 1 ไปจนถึงวันครบกำหนดสัญญา

2. ครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

3. เสียชีวิตระหว่างสัญญา

  • ปีที่ 1 รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ปีที่ 2 รับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ปีที่ 3 รับ 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ปีที่ 4 รับ 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ปีที่ 5 รับ 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ปีที่ 6-15 รับ 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

4. สามารถนำเบี้ยประกัน ไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามกฎหมายที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)

 สนใจติดต่อตัวแทนผู้ให้บริการ หรือโทร 089 0415 322  K.ณัฐวุฒิ

ชื่อ-สกุล

โทรศัพท์

อีเมล์

วัน/เดือน/ปีเกิด

ชื่อเรื่อง

ข้อความ