จะต่อประกันภัยรถยนต์ที่เดิม หรือเปลียนบริษัทดีกว่า

ในปีแรกได้ประกันภัยรถยนต์แถมมา แต่ถ้าต้องการต่อประกันปีที่สอง ควรต่อกับบริษัทประกันภัยเดิม หรือเปลี่ยนบริษัทดีกว่ากัน?

ผมขอตอบคำถามนี้ เพื่อสร้างมิติและมุมมองที่ต่างออกไป สำหรับการต่อประกันภัยรถยนต์

สำหรับการต่อประกันที่เดิม 
กรณีมีเคลมผิด แล้วซ่อมกับประกันเดิม  : ซึ่งเราเป็นฝ่ายผิด หรือไม่มีคู่กรณี อาจจะต้องดูความเสียหายหรือมูลค่าการซ่อม ที่บริษัทได้จ่ายไป ว่ามากน้อยเพียงใด บางที่มีเคลมนิดเดียว ก็อาจจะให้ประวัติดี 20% ก็ได้ แต่ถ้าเคลมเยอะ บริษัทประกันจ่ายสินไหมเยอะ นอกจากจะไม่ได้ประวัติดี แต่อาจจะต้องเสียประวัติไปอีกด้วย ส่งผลให้จ่ายเบี้ยประกันแพงขึ้น
กรณีมีประวัติดี แต่รถยังเป็นรอยอยู่ :  ปีแรกทำประกันไว้กับบริษัท A ไม่มีเคลม (ไม่แจ้งเคลม เพราะอยากได้ประวัติดี) แต่รถยนต์เป็นรอย ถ้าต่อกับที่เดิมจะได้ประวัติดี หลังจากประกันฉบับใหม่ให้ความคุ้มครองแล้ว แล้วเราค่อยเคลม ซึ่งจะกลายเป็นว่า ปีที่ 2 เรามีเคลม ทำให้เบี้ยปีที่ 3 เราอาจจะมีประวัติดีเพียง 20% หรือไม่เหลือประวัติดีเลย (ประวัติดีลดลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมูลค่าการเคลม หรือการซ่อม)

– กรณีมีประวัติดี และรถสภาพดี : สามารถต่อกับที่เดิมก็ได้ หรือต่อกับที่ใหม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเบี้ยใหม่ที่ได้รับ และข้อมูลอื่นๆ ที่จะนำมาประกอบการพิจารณา

สำหรับการต่อประกันที่ใหม่
เมื่อเราเคลมประกัน และซ่อมรถยนต์กับประกันที่เดิมเป็นที่เรียบร้อย จะมองหาประกันที่ใหม่ หลายๆ บริษัทให้ประวัติดีมาเลย 20% เพื่อจูงใจให้ลูกค้าทำประกันกับบริษัทต่างๆ และหากปีที่ 2 ไม่มีเคลม มีประวัติดี ต่อประกันปีที่ 3 จะกลายเป็น 30% ทำให้เบี้ยถูกลงกว่าเดิมครับ (แบบแรก ประวัติดีอาจจะไม่เหลือ เพราะยังไงก็ต้องเคลม)

เมื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่า ของทั้ง 2 แบบ อาจจะต้องพิจาณาว่า
1. เบี้ยประกันที่ใหม่ ถูกหรือแพงกว่าที่เดิม อย่างไร
2. การให้บริการของบริษัทฯ เดิม หรือ ใหม่ จะได้รับการบริการที่ดีหรือไม่ ซึ่งเราอาจจะต้องเปรียบเทียบ ในมิติต่างๆ
(เช่น ความมั่นคง/น่าเชื่อถือ การให้บริการ จำนวนสาขา (มีรองรับพื้นที่เราหรือไม่) การบริการของตัวแทน พนักงานเคลม (มีเพียงพอกับพื้นที่ให้บริการ และเป็นของบริษัทเอง หรือ จ้างเหมามาอีกที) เทคโนโลยีที่ใช้ การให้บริการ และงานด้านสินไหม)
3. ศูนย์รถยนต์ หรืออู่ ที่ประกันคอนแทคไว้ อยู่ในพื้นที่ที่เราจะสะดวกในการขอรับบริการหรือไม่

เบี้ยที่ถูก อาจจะยังไม่ใช่คำตอบเสมอไปครับ ลองพิจารณาข้อมูลให้รอบด้าน

สนับสนุนข้อมูลประกันภัยรถยนต์ดีๆ จาก เซฟประกัน