ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1

คุ้มครองสูงสุด จากภัยอุบัติเหตุรถยนต์ รถชน รอยขีดข่วน กระจกแตก รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ เคลมได้แม้ไม่มีคู่กรณี
ราคาเริ่มต้น 11,xxx บาท

– เช็คเบี้ยรถยนต์ประเภท 1 ราคาพิเศษ

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 พลัส (2+)

คุ้มครองคู่กรณี  รถหาย ไฟไหม้ และรถเราจากกรณีชน ต้องมีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก จึงสามารถเคลมได้
ราคาเริ่มต้น 5,9xx บาท

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พลัส (3+)

คุ้มครองคู่กรณี  รถเราจากกรณีชน ต้องมีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก จึงสามารถเคลมได้
ราคาเริ่มต้น 5,5xx บาท

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

คุ้มครองเฉพาะรถคู่กรณี ไม่ซ่อมรถเรา เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ราคาเริ่มต้น 1,6xx บาท

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ประเภท 2 พลัส (2+)

ประกัน 2 พลัส สำหรับมอเตอร์ไซค์ คุ้มครองกรณีรถชนรถ รถหาย ไฟไหม้ ทำได้ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น สำหรับรถอายุ 1-5 ปี
ราคา 1,8xx บาท

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ประเภท 3 พลัส (3+)

ประกัน 3 พลัส สำหรับมอเตอร์ไซค์ คุ้มครองกรณีรถชนรถ ทำได้ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น ไม่จำกัดอายุ
ราคาเริ่มต้น 1,550 บาท


การประกันภัยรถยนต์ คือการประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์  จำแนกออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Third Party Insurance) หมายความถึง การประกันภัยรถยนต์ที่ถูกบังคับโดยกฎหมาย เพื่อความคุ้มครองต่อความสูญเสียของชีวิต ร่างกายบุคคล ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีกฎหมายที่เรียกว่า”พระราชบัญญัติ” คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  (พ ร บ) เพื่อให้ประชาชน ผู้ประสบภัย ได้รับความคุ้มครอง และการชดใช้ค่าเสียหายที่แน่นอน รวดเร็ว และเป็นธรรม
2. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance)  หมายความถึง การประกันภัยที่เกิดขึ้น โดยความสมัครใจของ เจ้าของรถยนต์  ผู้ครอบครองรถยนต์หรือ ผู้ขับขี่รถยนต์โดยไม่ได้เกิดจากการถูกบังคับ โดยกฎหมาย แต่อย่างใด การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ มีแผนความคุ้มครองให้เลือก 5 ประเภท คือ
  ประเภท 1 ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด คือ
• ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
• ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
• ความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
• ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่องจากไฟไหม้ และการสูญหาย

  ประเภท 2 ผู้เอาประกันภัยประเภทนี้ จะได้รับความคุ้มครอง คือ
• ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
• ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
• ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่องจากไฟไหม้ และการสูญหาย

  ประเภท 3 ซึ่งเป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ดังนี้
• ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
• ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

  ประเภท 4 ซึ่งเป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินบุคคลภายนอก
• ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท/ครั้ง

  ประเภท 5 (3 พลัส และ 2 พลัส) ผู้เอาประกันภัยประเภทนี้ จะได้รับความคุ้มครอง
• ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
• ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
• ความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย แต่ต้องแจ้งคู่กรณีได้เท่านั้น
• ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่องจากไฟไหม้ และการสูญหาย (เฉพาะ 2 พลัส)