ลดราคา!

คุ้มภัย ประกันภัยรถยนต์เก๋ง ประเภท 3 และ พรบ.

Original price was: 2,645.04 ฿.Current price is: 2,500.00 ฿.

คุ้มภัย ประกันรถยนต์ ประเภท 3  ราคาถูก พร้อม พรบ.
สำหรับรถเก๋ง หรือกระบะ 4 ประตูจดเก๋ง
(ป้ายทะเบียนพื้นสีขาว ตัวอักษรสีดำ  รย.1)

ราคาถูก บริการดี ไม่มีจำกัดอายุรถยนต์ 

* ไม่รับรถสปอร์ตนำเข้า เช่น porsche  Lamborghini  Ferrari *

คำอธิบาย

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (คู่กรณี)
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /คน500,000 บาท
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /ครั้ง10,000,000 บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง600,000 บาท
รถยนต์สูญหาย เสียหาย ไฟไหม้ (รถเรา)
ความเสียหายต่อรถยนต์*ไม่คุ้มครอง
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ไม่คุ้มครอง
ความเสียหายส่วนแรก (ต้องจ่ายเพิ่ม กรณีเป็นฝ่ายผิด)
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/คน50,000 บาท (7 ที่นั่ง)
ค่ารักษาพยาบาล /คน50,000 บาท (7 ที่นั่ง)
วงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่200,000 บาท