เมืองไทยประกันภัยรถกระบะ ประเภท 3 ราคาถูก

2,700.00 ฿

เมืองไทยประกันภัยรถกระบะ (รย.3) ประเภท 3
ราคาถูกใจ  ได้ความคุ้มครองสูง
แถมไม่จำกัดยี่ห้อ รุ่น และอายุรถ

เฉพาะสมาชิกใหม่ฟินประกันรถ พิเศษ 2,360.71 บาท
ได้รับโค๊ดส่วนลดอีก 100 บาท เหลือ 2,260.71 บาท

 สั่งซื้อสินค้าผ่านแอพฟินประกันรถ

 

คำอธิบาย

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (คู่กรณี)
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /คน500,000 บาท
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /ครั้ง10,000,000 บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง800,000 บาท

รถยนต์สูญหาย เสียหาย ไฟไหม้ (รถเรา)
ความเสียหายต่อรถยนต์*ไม่คุ้มครอง
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ไม่คุ้มครอง
ความเสียหายส่วนแรก (ต้องจ่ายเพิ่ม กรณีเป็นฝ่ายผิด)

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/คน50,000 บาท (5 ที่นั่ง)
ค่ารักษาพยาบาล /คน50,000 บาท (5 ที่นั่ง)
วงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่100,000 บาท