สิทธิพิเศษประกันภัยรถยนต์สำหรับข้าราชการ สมาชิก กบข. ลด 15% มากกว่า 25 บริษัท

ประกันภัยรถยนต์สำหรับข้าราชการ สมาชิก กบข ลด 15%

  • ครอบคลุมถึงสมาชิกในครอบครัว
  • บริษัทประกันภัยให้เลือกกว่า 25 บริษัท
  • เลือกจ่ายสด หรือผ่อนชำระได้ 6 งวด

คำอธิบาย

สิทธิพิเศษสมาชิก กบข. ลดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 15%

ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. รวมถึงบุคคลในครอบครัว เช่น บิดา มารดา พี่น้อง รับสิทธิพิเศษลดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ทุกประเภท สูงสุด 15% หรือเลือกผ่อนชำระได้ 6 งวด และมีให้เลือกกว่า 25 บริษัทประกันภัย เมื่อซื้อประกันกับฟินโบรกเกอร์

**หมายเหตุ ส่วนลดไม่รวม Vat และค่าอากรแสตมป์**

ฟินโบรกเกอร์ลดเบี้ยพิเศษให้กับข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น สูงสุด 15%

วิธีการรับสิทธิ์

ง่ายๆ เลยครับสามารถเช็คเบี้ยผ่านผมและทีมงานได้เลยครับ

ณัฐวุฒิ สุทธิประเสริฐ และคุณมะเหมี่ยว

อ้างอิงลิ้งค์ในการรับสิทธิพิเศษจาก กบข.