Sale!

พรบ. รถเก๋ง หรือกระบะ 4 ประตู (จดเก๋ง รหัส รย.1)

645.00 ฿ 570.00 ฿

พรบ.รถยนต์ราคาถูก สำหรับรถเก๋ง & กระบะ 4 ประตู (รย.1 ป้ายขาว-อักษรดำ)
เมื่อชำระเงินสด และส่งสำเนาเล่มรถยนต์ ผ่านแฟกซ์ อีเมล์ หรือไลน์
จากนั้นรอรับกรมธรรม์ผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนฟรี
โดยจัดส่งไปรษณีย์ให้ในวันที่ทำรายการ หรือวันถัดไป
Q : ทำไมต้องเป็น พรบ. ออนไลน์
A : สามารถส่งสำเนา พรบ. เพื่อปริ้นท์ออกมา แล้วนำไปต่อภาษีรถยนต์ได้เลย
Q : แล้วเอกสาร พรบ. ตัวจริง
A : จัดส่งผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียน รอรับเอกสาร 2-5 วัน
รหัสสินค้า: prakan001 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: , ,

รายละเอียด

ความคุ้มครอง

วงเงินความคุ้มครอง

1. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด (กรณีเป็นฝ่ายผิด)
1.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (จ่ายตามจริง)ไม่เกิน 30,000 บาท
1.2  การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร35,000 บาท
ข้อ 1.1 – 1.2 รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 65,000 บาท
2. จำนวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยจะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้วว่า ไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยมีวงเงินคุ้มครอง รวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นดังนี้ (กรณีเป็นฝ่ายถูก)
2.1  ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ   (จ่ายตามจริง)ไม่เกิน 80,000 บาท
2.2  การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร300,000 บาท
2.3  สูญเสียอวัยวะ200,000 – 300,000 บาท
2.4  ค่าชดเชยการรักษาตัว (ผู้ป่วยใน) 200 บาท / วัน ไม่เกิน 20 วันไม่เกิน 4,000 บาท
จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุด ข้อ 2.1 – 2.4 รวมกันต้องไม่เกิน304,000 บาท
2.5 วงเงินคุ้มครองความรับผิดสูงสุด ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สำหรับรถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่งไม่เกิน 5,000,000 บาท/ครั้ง
2.6 วงเงินคุ้มครองความรับผิดสูงสุด ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สำหรับรถยนต์เกิน 7 ที่นั่งไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง