ลดราคา!

วิริยะ พรบ. รถเก๋ง หรือกระบะ 4 ประตู ออนไลน์

Original price was: 645.00 ฿.Current price is: 599.00 ฿.

วิริยะ พรบ.รถยนต์ราคาถูก สำหรับรถเก๋ง กระบะ 4 ประตู
(รย.1 ป้ายขาว-อักษรดำ)
สั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ ได้รับความคุ้มครองทันที รับ พรบ. ผ่านอีเมล ปริ้นท์แล้วนำไปต่อภาษีได้เลย
ทำไมต้องเลือกทำ พรบ. กับวิริยะ !!
  • เพราะมีสาขาเยอะที่สุด ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ
  • ติดต่อได้ง่ายกว่า ทั้งการเคลม และเรียกร้องค่าสินไหม
  • ที่สำคัญสั่งซื้อออนไลน์ ได้ราคาที่ถูกกว่า

หากซื้อ พรบ. กับบริษัทที่ไม่มีสาขาใกล้บ้าน เมื่อมีเหตุต้องเคลมหรือเรียกร้องค่าสินไหม จะต้องข้ามไปยังต่างจังหวัด หรือต้องเข้ากรุงเทพฯ เลยนะครับ

แต่ทั้งนี้หากต้องซื้อประกัน และ พรบ. ทั้ง 2 กรมธรรม์ ควรจะเป็นบริษัทประกันเดียวกันเพื่อความสะดวกของลูกค้าเอง

คำอธิบาย

ความคุ้มครอง

วงเงินความคุ้มครอง

1. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด (กรณีเป็นฝ่ายผิด)
1.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (จ่ายตามจริง)ไม่เกิน 30,000 บาท
1.2  การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร35,000 บาท
ข้อ 1.1 – 1.2 รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 65,000 บาท
2. จำนวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยจะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้วว่า ไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยมีวงเงินคุ้มครอง รวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นดังนี้ (กรณีเป็นฝ่ายถูก)
2.1  ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ   (จ่ายตามจริง)ไม่เกิน 80,000 บาท
2.2  การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร300,000 บาท
2.3  สูญเสียอวัยวะ200,000 – 300,000 บาท
2.4  ค่าชดเชยการรักษาตัว (ผู้ป่วยใน) 200 บาท / วัน ไม่เกิน 20 วันไม่เกิน 4,000 บาท
จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุด ข้อ 2.1 – 2.4 รวมกันต้องไม่เกิน304,000 บาท
2.5 วงเงินคุ้มครองความรับผิดสูงสุด ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สำหรับรถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่งไม่เกิน 5,000,000 บาท/ครั้ง
2.6 วงเงินคุ้มครองความรับผิดสูงสุด ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สำหรับรถยนต์เกิน 7 ที่นั่งไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง