เมืองไทยประกันภัยรถยนต์เก๋ง ประเภท 3

1,900.00 ฿

เมืองไทยประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3 ราคาถูกที่สุด
สำหรับรถเก๋ง หรือกระบะ 4 ประตู จดเก๋ง (รย.1)
ไม่จำกัด ยี่ห้อ รุ่น และอายุรถ

สมาชิกใหม่ฟินประกันรถ พิเศษ 1,661.24 บาท
ได้รับโค๊ดส่วนลดอีก 100 บาท เหลือ 1,561.24 บาท

 สั่งซื้อสินค้าผ่านแอพฟินประกันรถ

คำอธิบาย

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (คู่กรณี)
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /คน500,000 บาท
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /ครั้ง10,000,000 บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง800,000 บาท
รถยนต์สูญหาย เสียหาย ไฟไหม้ (รถเรา)
ความเสียหายต่อรถยนต์*ไม่คุ้มครอง
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ไม่คุ้มครอง
ความเสียหายส่วนแรก (ต้องจ่ายเพิ่ม กรณีเป็นฝ่ายผิด)
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/คน50,000 บาท (5 ที่นั่ง)
ค่ารักษาพยาบาล /คน50,000 บาท (5 ที่นั่ง)
วงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่100,000 บาท