ลดราคา!

AXA ประกันภัยรถตู้ส่วนบุคคล 2+ ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก ทุนประกัน 200,000 บาท

Original price was: 7,950.10 ฿.Current price is: 7,500.00 ฿.

แอกซ่าประกันภัยรถตู้ ประเภท 2 พลัส
ทุนประกันรถยนต์ 200,000 บาท
คุ้มครองรถหาย ไฟไหม้ สูงสุดถึง 500,000 บาท
รับรถตู้ ใช้ส่วนบุคคล (ไม่ใช้รับจ้าง) สำหรับรถเอเชีย
(ยกเว้น รถนำเข้า เช่น ALPHARD, VELFIRE, ESTIMA)

คำอธิบาย

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (คู่กรณี)
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /คน1,00,000 บาท
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /ครั้ง10,000,000 บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง1,000,000 บาท
รถยนต์สูญหาย เสียหาย ไฟไหม้ (รถเรา)
ความเสียหายต่อรถยนต์*100,000 บาท
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้100,000 – 500,000 บาท
ทุนตามจริง
ความเสียหายส่วนแรก (ต้องจ่ายเพิ่ม กรณีเป็นฝ่ายผิด)ไม่มี
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/คน100,000 บาท (5ที่นั่ง)
ค่ารักษาพยาบาล /คน100,000 บาท (5ที่นั่ง)
วงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่200,000 บาท
หมายเหตุ
  • รับเฉพาะ รถตู้เอเชีย ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามใช้รับจ้าง หรือ ให้เช่า
  • คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุจาก การชนกับยานพาหนะทางบก และสามารถแจ้งรายละเอียดคู่กรณีได้
  • บริษัทจะรับผิดชอบรถคันที่เอาประกัน ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบก
  • ยานพาหนะทางบก หมายถึงรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าช กำลังไฟฟ้า รวมถึง รถไฟ รถราง