ลดราคา!

เทเวศประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 Deduct 3,000บาท รถชนรถไม่ต้องจ่าย

Original price was: 9,000.00 ฿.Current price is: 8,480.00 ฿.

มิตรแท้ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 สำหรับรถยนต์ไม่เกิน 7 ปี
ค่าเสียหายส่วนแรก Deduct 3,000 บาท
กรณีเกิดเหตุรถชนรถ (มีคู่กรณี) ถูก-ผิด ไม่ต้องจ่าย

 

คำอธิบาย

รายละเอียด
มูลค่าความคุ้มครอง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (คู่กรณี)
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /คน1,000,000 บาท
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /ครั้ง10,000,000 บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน /ครั้ง2,500,000 บาท
รถยนต์สูญหาย เสียหาย ไฟไหม้ (รถเรา)
ความเสียหายต่อรถยนต์200,000 บาท
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้200,000 บาท
ค่าเสียหายส่วนแรก (กรณีไม่ทราบคู่กรณี หรือเหตุไม่ใช่การชนรถ) 3,000 บาท
กรณีเกิดเหตุรถชนรถ (ทั้งถูกหรือผิด) ยกเว้น ไม่ต้องจ่าย
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/คน100,000 บาท (3/7 คน)
ค่ารักษาพยาบาล /คน100,000 บาท (3/7 คน)
วงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่300,000 บาท
การซ่อมรถยนต์ซ่อมอู่ประกัน

เงื่อนไขพิเศษ

  1. เรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก 3,000 บาท เมื่อ
    • กรณีเกิดอุบัติเหตุแล้ว ไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้
    • กรณีเกิดอุบัติเหตุจากการชน หรือคว่ำจากอุบัติเหตุที่ไม่เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบก
  2. จะไม่เรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก 3,000 บาท หากอุบัติเหตุนั้นเกิดจาก การชนกับยานพาหนะทางบก ทั้งที่เป็นฝ่ายถูกหรือผิด