พรบ. รถกระบะ (2 ประตู หรือ แค๊ป) พร้อมต่อภาษีรถยนต์ฟรี

967.00 ฿

พรบ.รถยนต์ พร้อมต่อภาษีรถยนต์ด่วนฟรี รถกระบะตอนเดียว & กระบะแค๊บ (รย.3 ป้ายขาว-อักษรเขียว)

เมื่อลูกค้าส่งสำเนาเล่มรถยนต์ ผ่านแฟกซ์ อีเมล์ หรือไลน์ พร้อมชำระเงิน วันถัดไปทางเซฟประกันดำเนินการต่อภาษีและจัดส่งไปรษณีย์ EMS ในวันเดียวกัน โดยมีค่าจัดส่งเพิ่มเติม EMS 50 บาท

Q : สรุปค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายจริง

A : ค่า พรบ. 967 บาท ค่าภาษีรถยนต์เก็บตามจริง เช่น 1,050 บาท ค่าไปรษณีย์ EMS 50 บาท
= 967+1,050+50 รวมเป็นเงิน 2,067 บาท

Q : รถยนต์ที่รับต่อภาษีรถยนต์ด่วน

A : – อายุรถยนต์ไม่เกิน 7 ปี (นับตั้งแต่ปีแรกที่จดทะเบียน)
     – ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าช LPG หรือ NGV

Q : แล้วเอกสาร พรบ. และภาษีตัวจริงถึงมือลูกค้าเมื่อไหร่

A : จัดส่งผ่านไปรษณีย์ EMS จะได้รับ ภายใน 2-4 วัน นับจากวันส่งเอกสารสำเนาเล่มรถยนต์ เช่น ส่งเอกสารให้ในวันที่ 1 ทางเราจะทำ พรบ. และต่อภาษีพร้อมจัดส่งเอกสาร EMS ในวันที่ 2 ซึ่งเอกสารจะถึงมือลูกค้าในวันที่ 3 หรือ 4

 

คำอธิบาย

ความคุ้มครอง

วงเงินความคุ้มครอง

1. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด (กรณีเป็นฝ่ายผิด)
1.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (จ่ายตามจริง)ไม่เกิน 30,000 บาท
1.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร35,000 บาท
ข้อ 1.1 – 1.2 รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 65,000 บาท
2. จำนวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยจะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้วว่า ไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยมีวงเงินคุ้มครอง รวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นดังนี้ (กรณีเป็นฝ่ายถูก)
2.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (จ่ายตามจริง)ไม่เกิน 80,000 บาท
2.2 การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร300,000 บาท
2.3 สูญเสียอวัยวะ200,000 – 300,000 บาท
2.4 ค่าชดเชยการรักษาตัว (ผู้ป่วยใน) 200 บาท / วัน ไม่เกิน 20 วันไม่เกิน 4,000 บาท
จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุด ข้อ 2.1 – 2.4 รวมกันต้องไม่เกิน304,000 บาท
2.5 วงเงินคุ้มครองความรับผิดสูงสุด ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สำหรับรถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่งไม่เกิน 5,000,000 บาท/ครั้ง
2.6 วงเงินคุ้มครองความรับผิดสูงสุด ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สำหรับรถยนต์เกิน 7 ที่นั่งไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง