คุ้มภัยประกันภัยรถยนต์ 2+ ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก ทุนประกัน 100,000 บาท

6,500.00 ฿

คุ้มภัยประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2+
ทุนประกันรถยนต์ 100,000 บาท
รับรถเก๋ง หรือรถกระบะสี่ประตู (ป้ายดำ)

ไม่รับรถยนต์ยุโรป และกลุ่มรถยนต์ Super Car

สมาชิกใหม่ฟินประกันรถ พิเศษ 5,ุ22.68 บาท
ได้รับโค๊ดส่วนลดอีก 100 บาท เหลือ 5,522.68 บาท

 สั่งซื้อสินค้าผ่านแอพฟินประกันรถ

คำอธิบาย

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (คู่กรณี)
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /คน500,000 บาท
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /ครั้ง10,000,000 บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง600,000 บาท
รถยนต์สูญหาย เสียหาย ไฟไหม้ (รถเรา)
ความเสียหายต่อรถยนต์*100,000 บาท
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้100,000 บาท
ความเสียหายส่วนแรก (ต้องจ่ายเพิ่ม กรณีเป็นฝ่ายผิด)ไม่มี
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/คน50,000 บาท (7ที่นั่ง)
ค่ารักษาพยาบาล /คน50,000 บาท (7ที่นั่ง)
วงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่200,000 บาท
หมายเหตุ
  • รับเฉพาะ รถเก๋ง หรือกระบะสี่ประตู (จดเก๋ง ป้ายขาว-ดำ)ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามใช้รับจ้าง หรือ ให้เช่า
  • คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุจาก การชนกับยานพาหนะทางบก และสามารถแจ้งรายละเอียดคู่กรณีได้
  • บริษัทจะรับผิดชอบรถคันที่เอาประกัน ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบก
  • ยานพาหนะทางบก หมายถึงรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าช กำลังไฟฟ้า รวมถึง รถไฟ รถราง