กรุงเทพประกันภัยรถยนต์ 2+ โดนใจ ทุน 100,000 บาท คุ้มครองภัยธรรมชาติ ไม่มีค่า Excess

6,600.00 ฿

กรุงเทพประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2 พลัส
ทุนประกันรถยนต์  100,000 บาท
คุ้มครองภัยธรรมชาติ ถึง 100,000 บาท
ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก (No Excess)

รับรถเก๋ง กระบะ/ ปิ๊กอัพ ส่วนบุคคล ไม่เกิน 15 ปี

– ไม่รับ Audi,BMW,Volk,Volvo หรือรถยนต์นำเข้า
– ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริม ที่ไม่ใช่มาตรฐานโรงงาน

– ราคาถูก บริการดี มาตรฐานสูง
– บริการ
ฟรี  Roadside Assistance 24ชั่วโมง

สมาชิกใหม่ฟินประกันรถ พิเศษ 5,954.93 บาท
ได้รับโค๊ดส่วนลดอีก 100 บาท เหลือ 5,854.93 บาท

 สั่งซื้อสินค้าผ่านแอพฟินประกันรถ

คำอธิบาย

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (คู่กรณี)
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /คน500,000 บาท
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /ครั้ง10,000,000 บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง1,000,000 บาท
รถยนต์สูญหาย เสียหาย ไฟไหม้ (รถเรา)
ความเสียหายต่อรถยนต์*100,000 บาท
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้100,000 บาท
ภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลูกเห็บ และลมพายุ)100,000 บาท
ความเสียหายส่วนแรก (ต้องจ่ายเพิ่ม กรณีเป็นฝ่ายผิด)ไม่มี
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/คน50,000 บาท (7 ที่นั่ง)
ค่ารักษาพยาบาล /คน50,000 บาท (7 ที่นั่ง)
วงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่250,000 บาท

* จากอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก ซึ่งหมายถึงรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าช หรือกำลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง รถไพ รถราง