ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 สำหรับรถเบนซ์ MECEDES-BENZ

0.00 ฿

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รถเมอซิเดส เบนซ์ – Mercedes-Benz
รุ่น B-Class Sports Tourer C-Class Saloon M-Class Off-Roader
R-Class S-Class Saloon SL-Class Roadster Extra-long Viano
E-Class Coupé E-Class Saloon SLS AMG E-Class Cabriolet
E-Class Estate  CL-Class  SLK-Class Roadster
เช่น C200  C220  C230  CL500Coupe  E250 E300  E350
S300 S320 S350 ML280 slk200

ทั้งรถใหม่ ป้ายแดง  รถที่ใช้ต่อเนื่อง  หรือรถมือสอง
สามารถเลือซ่อมศูนย์ (ซ่อมห้าง) หรือซ่อมอู่ประกัน
กับบริษัทประกันภัยชั้นนำของไทย ที่ให้ความคุ้มครองสูง
อย่างบริษัทวิริยะ กรุงเทพ คุ้มภัย  AXA  LMG  MSIG เมืองไทย
ในราคาพิเศษด้วยเบี้ยแคมเปญจ์ และส่วนลดเพิ่มเติม
ที่ทางเซฟประกันมอบให้ พร้อมทั้งเช็คเบี้ยประกัน
กับบริษัทชั้นนำไม่น้อยกว่า 4 บริษัท
เพื่อให้ท่าน
ได้เปรียบเทียบและตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

คำอธิบาย

รายละเอียดต่าง ๆ ของบริการประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1
ทุนประกันรถยนต์ ประมาณ 80-90 เปอร์เซนต์
ความคุ้มครอง ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทประกันภัย
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (คู่กรณี)
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /คน300,000 – 1,000,000บาท
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /ครั้ง10,000,000 บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง1,000,000 – 5,000,000 บาท
รถยนต์สูญหาย เสียหาย ไฟไหม้ (รถเรา)
ความเสียหายต่อรถยนต์ตามทุนประกันภัยรถยนต์
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ตามทุนประกันภัยรถยนต์
ความเสียหายส่วนแรก (ต้องจ่ายเพิ่ม กรณีเป็นฝ่ายผิด) ไม่มี หรือตามเงื่อนไขของบริษัท
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/คน50,000 – 200,000บาท (3-7)
ค่ารักษาพยาบาล /คน50,000 – 200,000 บาท (3-7)
วงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่200,000 – 500,000 บาท
ภัยก่อการร้ายเฉพาะบริษัทกรุงเทพประกันภัย
การซ่อมรถยนต์สามารถเลือกซ่อมศูนย์บริการ (ซ่อมห้าง) หรือซ่อมอู่ประกัน