วิริยะประกันชั้น 1 แคมเปญจ์ซ่อมห้าง/ศูนย์ CRV

0.00 ฿

วิริยะประกันภัยรถยนต์ชั้น 1  ซ่อมห้าง/ศูนย์ ราคาพิเศษ
เริ่มต้น 17,200 บาท – 19,100 บาท

อายุรถยนต์ 2 – 5 ปี  (ปีรุ่น 2015 – 2018)

พร้อมแถมฟรี พรบ. รถยนต์ มูลค่า 645 บาท

คำอธิบาย

รายละเอียดต่าง ๆ ของประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 ซ่อมห้าง/ศูนย์
ความคุ้มครอง 
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (คู่กรณี)
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /คน1,000,000บาท
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /ครั้ง10,000,000 บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง5,000,000 บาท
รถยนต์สูญหาย เสียหาย ไฟไหม้ (รถเรา)
ความเสียหายต่อรถยนต์700,000- 1,200,000 บาท
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้700,000- 1,200,000 บาท
ความเสียหายส่วนแรก (ต้องจ่ายเพิ่ม กรณีเป็นฝ่ายผิด) ไม่มี หรือตามเงื่อนไขของบริษัท
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/คน200,000 บาท (7 คน)
ค่ารักษาพยาบาล /คน200,000 บาท (7 คน)
วงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่200,000 บาท
การซ่อมรถยนต์ซ่อมห้าง/ศูนย์
 เบี้ยประกัน
 17,200 – 19,100 บาท

เงื่อนไขการรับประกัน

  • สำหรับรถยนต์ CRV ที่มีอายุรถยนต์ ระว่าง 2 – 5 ปี