ลดราคา!

AXA ประกันชั้น 1 สำหรับรถยนต์ CHR CRV HRV JUKE

Original price was: 15,355.57 ฿.Current price is: 14,800.00 ฿.

AXA ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1  ราคาพิเศษ

สำหรับรถยนต์ CHR  CRV  HRV  และ JUKE

อายุรถยนต์ 2 – 10 ปี

พร้อมแถมฟรี พรบ. รถยนต์ มูลค่า 645 บาท

พร้อมบริการ Roadside Service  คุ้มครองยาง 100%

คำอธิบาย

รายละเอียดต่าง ๆ ของประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1
ความคุ้มครอง 
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (คู่กรณี)
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /คน2,000,000บาท
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /ครั้ง10,000,000 บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง5,000,000 บาท
รถยนต์สูญหาย เสียหาย ไฟไหม้ (รถเรา)
ความเสียหายต่อรถยนต์380,000-900,000 บาท
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้380,000-900,000 บาท
ความเสียหายส่วนแรก (ต้องจ่ายเพิ่ม กรณีเป็นฝ่ายผิด) ไม่มี หรือตามเงื่อนไขของบริษัท
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/คน100,000 บาท (5 คน)
ค่ารักษาพยาบาล /คน100,000 บาท (5 คน)
วงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่200,000 บาท
การซ่อมรถยนต์ซ่อมอู่ประกัน
  

เงื่อนไขการรับประกัน

  • สำหรับรถยนต์ CHR  CRV  HRV  และ JUKE เท่านั้น
  • อายุรถยนต์ 2 – 10 ปี

ผลประโยชน์เพิ่มเติม

  1. คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมมาตรฐานที่ติดตั้งโดยโรงงานประกอบรถยนต์ หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ กรณีอุปกรณ์ตกแต่งเสริมอื่นๆ คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง
  2. ฟรี แอกซ่าโรดไซด์ เซอร์วิส บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศไทย
  3. ฟรี แอกซ่า ฟอร์ยู จ่าย 100% เต็ม กรณีอุบัติเหตุสำหรับยาง แบตเตอรี่ (ยกเว้นระบบไฮบริด) สารหล่อลื่น สารหล่อเย็น และวิทยุที่ติดตั้งมาจากโรงงาน