มิตรแท้ประกันรถมอเตอร์ไซค์ 3 พลัส ซ่อมรถเรา สูงสุด 10,000 บาท

2,290.00 ฿

มิตรแท้ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์ จักรยานยนต์ ชั้น 3 พลัส

เพิ่มความคุ้มครองที่หลากหลาย
ซ่อมรถเราวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท (พิจารณาตามทุนประกัน)
* ในกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก และมีคู่กรณี

เอกสารที่ต้องใช้ : สำเนาทะเบียรถจักรยานยนต์

ประหยัดเงินในกระเป๋า ซ่อมรถเราและคู่กรณี  สบายใจ  หายห่วง

คำอธิบาย

รายละเอียดต่าง ๆ ของบริการประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์ไม่รวม พรบ.
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (คู่กรณี)
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /คน500,000 บาท
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /ครั้ง10,000,000 บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง600,000 บาท
รถจักรยานยนต์สูญหาย เสียหาย ไฟไหม้ (รถเรา)
ความเสียหายต่อรถจักรยานยนต์พิจารณาตามทุนประกัน แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
ความเสียหายส่วนแรก (ต้องจ่ายเพิ่ม กรณีเป็นฝ่ายผิด)
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/คน50,000 บาท (2 คน)
ค่ารักษาพยาบาล /คน
วงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่100,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกัน
1. คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถ ในกรณีที่เฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบก หมายถึงรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง และสามารถแจ้งคู่กรณีได้
2. สำหรับรถจักรยานยนต์ ส่วนบุคคล
3. คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง ตามมาตรฐานโรงงานเท่านั้น

หลักฐานที่ใช้ในการทำประกัน
– สำเนาทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่ทำประกัน หรือ รายการซื้อขายสำหรับรถป้ายแดง (รถใหม่)
– สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบขับขี่ ของเจ้าของรถจักรยานยนต์