ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 สำหรับรถตู้

0.00 ฿

ประกันภัยรถยนต์ชั้น1  รถตู้ส่วนบุคคล, รถตู้ ขสมก.,
รถตู้ บขส. รถตู้
บริษัท รถตู้ให้เช่า, รถตู้พานิชย์
รถตู้รับจ้าง รับเดินทาง ท่องเที่ยว ทัศจนาจร
ฯลฯ
สามารถเลือซ่อมศูนย์ (ซ่อมห้าง) หรือซ่อมอู่ประกัน
กับบริษัทประกันภัยชั้นนำของไทย อาทิ
วิริยะ กรุงเทพ เมืองไทย  มิตรแท้ คุ้มภัย เออร์โก้ ฯลฯ
ในราคาพิเศษ  ถูกใจ  สบายกระเป๋า
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รถตู้

คำอธิบาย

รายละเอียดต่าง ๆ ของบริการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1
ทุนประกันรถยนต์ ประมาณ 80-90 เปอร์เซนต์
ความคุ้มครอง ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทประกันภัย
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (คู่กรณี)
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /คน500,000 – 2,000,000บาท
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /ครั้ง10,000,000 บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง600,000 – 5,000,000 บาท
รถยนต์สูญหาย เสียหาย ไฟไหม้ (รถเรา)
ความเสียหายต่อรถยนต์ตามทุนประกันภัยรถยนต์
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ตามทุนประกันภัยรถยนต์
ความเสียหายส่วนแรก (ต้องจ่ายเพิ่ม กรณีเป็นฝ่ายผิด) ไม่มี หรือตามเงื่อนไขของบริษัท
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/คน50,000 – 200,000บาท (ตามจำนวนที่นั่ง)
ค่ารักษาพยาบาล /คน50,000 – 200,000 บาท (ตามจำนวนที่นั่ง)
วงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่200,000 – 300,000 บาท
ภัยก่อการร้ายบางบริษัทประกันภัย
การซ่อมรถยนต์สามารถเลือกซ่อมศูนย์บริการ (ซ่อมห้าง)
หรือซ่อมอู่ประกัน