ลดราคา!

เทเวศประกันภัยรถยนต์กระบะ ประเภท 3

Original price was: 2,599.03 ฿.Current price is: 2,420.00 ฿.

เทเวศประกันภัยรถกระบะ ชั้น 3 ราคาถูก
สำหรับรถกระบะตอนเดียว กระบะแคป

ในราคาถูกที่สุด  พร้อมความคุ้มครองที่สูงกว่า
คุ้มครองทรัพย์สินคู่กรณีสูงสุด 600,000 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ : สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ

คำอธิบาย

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (คู่กรณี)
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /คน300,000 บาท
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /ครั้ง10,000,000 บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง600,000 บาท
รถยนต์สูญหาย เสียหาย ไฟไหม้ (รถเรา)
ความเสียหายต่อรถยนต์*ไม่คุ้มครอง
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ไม่คุ้มครอง
ความเสียหายส่วนแรก (ต้องจ่ายเพิ่ม กรณีเป็นฝ่ายผิด)
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/คน50,000 บาท (3 ที่นั่ง)
ค่ารักษาพยาบาล /คน50,000 บาท (3 ที่นั่ง)
วงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่200,000 บาท