กรุงเทพประกันอุบัติเหตุ PA รับทุกอาชีพที่เสี่ยงภัยสูง มีค่ารักษา 5,000 บาท

222.00 ฿

ประกันอุบัติเหตุ PA รับทุกอาชีพที่เสี่ยงภัยสูง

คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท
ค่ารักษาจากอุบัติเหตุ 5,000 บาท
รับตั้งแต่อายุ 20-60 ปี ขึ้นไป

เบี้ยประกันเพียง 222 บาท/ปี

คำอธิบาย

กรุงเทพประกันอุบัติเหตุ 222

ให้ความคุ้มครองทุกอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง เช่น
วินมอเตอร์ไซค์ ช่างก่อสร้าง กรรมกร ช่างไฟฟ้า พนักงานรักษาความปลอดภัย
คุ้มครอง อุบัติเหตุทั่วไปสูงสุด 100,000 บาท
ครอบคลุม ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ จำนวน 5,000 บาท
คุ้มค่า เบี้ยประกันภัย เพียง 222 บาท/ปี

กรุงเทพประกันภัยอุบัติเหตุ PA 222เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 20 – 60 ปี
  2. ในการคำนวณอายุของผู้เอาประกันภัย เศษของวันหรือเดือนจะถูกปัดขึ้นเป็น 1 ปี
  3. ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อประกันภัยและได้รับความคุ้มครองคนละ 2 กรมธรรม์เท่านั้น
  4. ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

หมายเหตุ

  • ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย มีระยะเวลารอคอย 120 วัน
  • เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์แล้ว
  • ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง