ประกันอัคคีภัยบ้านทิพยยิ้มได้ ครอบคลุม ราคาถูก

0.00 ฿

ทิพยประกันอัคคีภัย บ้านทิพยยิ้มได้
ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุม ด้วยเบี้ยราคาพิเศษ

ความคุ้มครองมาตรฐาน
– ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด
– ภัยธรรมชาติ 4 ภัย ลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือ คลื่นใต้น้ำหรือสีนามิ ภัยลูกเห็บ
– ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน
– ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว

ความคุ้มครองเพิ่มเติม
– น้ำท่วม (คุ้มครองหลังวันเริ่ม 7 วัน) ลมพายุ ลูกเห็บ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สีนามิ
– ภัยจราจล
– ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
– ค่าค้ำยัน รื้อถือน ขนย้ายซากทรัพย์
– ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง

คำอธิบาย

ทิพยประกันอัคคีภัย บ้านทิพยยิ้มได้

 

ทุนประกันเบี้ยประกันอัคคีภัย
1ปี2ปี3ปี (แนะนำ)
500,000645.211,128.851,611.42
600,000773.611,354.621,934.56
700,000903.081,579.322,256.63
800,0001,031.481,805.092,578.70
900,0001,160.952,030.862,900.77
1,000,0001,289.352,256.633,222.84
1,100,0001,418.822,482.403,545.98
1,200,0001,547.222,708.173,868.05
1,300,0001,676.692,932.874,190.12
1,400,0001,805.093,158.644,512.19
1,500,0001,934.563,384.414,834.26
1,600,0002,062.963,610.185,157.40
1,700,0002,192.433,835.955,479.47
1,800,0002,320.834,061.725,801.54
1,900,0002,450.304,286.426,123.61
2,000,0002,578.704,512.196,445.68
2,100,0002,708.174,737.966,768.82
2,200,0002,836.574,963.737,090.89
2,300,0002,966.045,189.507,412.96
2,400,0003,094.445,415.277,735.03
2,500,0003,222.845,639.978,057.10
2,600,0003,352.315,865.748,380.24
2,700,0003,480.716,091.518,702.31
2,800,0003,610.186,317.289,024.38
2,900,0003,738.586,543.059,346.45
3,000,0003,868.056,768.829,668.52
3,100,0003,996.456,994.599,991.66
3,200,0004,125.927,219.2910,313.73
3,300,0004,254.327,445.0610,635.80
3,400,0004,383.797,670.8310,957.87
3,500,0004,512.197,896.6011,279.94
4,000,0005,157.409,024.3812,891.36
4,500,0005,801.5410,152.1614,502.78
5,000,0006,445.6811,279.9416,114.20
10,000,00012,891.3622,559.8832,288.40