วิริยะประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส ทุน 200,000 บาท ไม่มีค่า Deduct

8,800.00 ฿

วิริยะประกันภัยรถยนต์ 2 plus
ทุนประกัน 200,000 บาท ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
สำหรับรถเก๋ง หรือรถกระบะ ส่วนบุคคล

รับรถยุโรปด้วย

คำอธิบาย

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (คู่กรณี)
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /คน300,000 บาท
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /ครั้ง10,000,000 บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง1,000,000 บาท
รถยนต์สูญหาย เสียหาย ไฟไหม้ (รถเรา)
ความเสียหายต่อรถยนต์*200,000 บาท
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้200,000 บาท
ความเสียหายส่วนแรก (ต้องจ่ายเพิ่ม กรณีเป็นฝ่ายผิด)อนุโลม ไม่ต้องจ่าย
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/คน50,000 บาท (5 ที่นั่ง)
วงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่200,000 บาท
หมายเหตุ
  • คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุจาก การชน กับยานพาหนะทางบก และสามารถแจ้งรายละเอียดคู่กรณีได้
  • กรณีถูกชนแล้วหนี ได้รับความคุ้มครองเมื่อ เมื่อสามารถ แจ้งให้ บริษัททราบได้ถึง รายละเอียดของรถที่มาชน โดยทำการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และนำบันทึกประจำวันมาแสดง