ลดราคา!

ไทยศรีประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 รถแท็กซี่สหกรณ์ รวม พรบ.

Original price was: 17,618.62 ฿.Current price is: 17,000.00 ฿.

ไทยประกันภัย รถแท็กซี่สหกรณ์ หรือบริษัท
(TAXI- METER)  ประเภท 3  รวม พรบ.

ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก (ผิดไม่ต้องจ่าย)

เบี้ยเงินสด 17,000 บาท
เบี้ยผ่อนชำระ 17,600  ได้สูงสุด 4 งวด
แบ่งเป็น 5,900/3,900/3,900/3,900 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำประกัน

  • สำเนาเล่มรถยนต์
  • หนังสือสัญญารถร่วมกับสหกรณ์ (กรณีผ่อน)
  • สำเนาบัตรประชาชน (กรณีผ่อน)

คำอธิบาย

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (คู่กรณี)
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /คน500,000 บาท
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /ครั้ง10,000,000 บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง600,000 บาท
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/คน50,000 บาท (7คน)
ค่ารักษาพยาบาล /คน50,000 บาท (7คน)
วงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่1,500,000 บาท