ลดราคา!

ไทยศรีประกันภัยรถแท็กซี่ (TAXI) ประเภท 3 เขียว-เหลือง รวม พรบ. ไม่ค่าเสียหายส่วนแรก

13,500.00 ฿

ไทยศรี ประกันรถแท็กซี่ส่วนบุคคล (เขียว-เหลือง)
(TAXI METER) ประเภท 3 รวม พรบ. ราคาถูก
ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก ผิดไม่ต้องจ่าย

เลือกผ่อนชำระเงินสด สูงสุด 4 งวด
เบี้ย 13,900 บาท ค่าบริการฯ 300 บาท รวม 14,200 บาท
(ประกันประเภท 3 รวม พรบ.แล้ว)

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำประกัน

  • สำเนาเล่มรถยนต์
  • สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าของรถยนต์)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (คู่กรณี)
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /คน300,000 บาท
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /ครั้ง10,000,000 บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง600,000 บาท
ค่าเสียหายส่วนแรก (ผิดต้องจ่าย)– ไม่ต้องจ่าย

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/คน50,000 บาท (7ที่นั่ง)
ค่ารักษาพยาบาล /คน50,000 บาท (7ที่นั่ง)
วงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่700,000 บาท

หมายเหตุ
รับเฉพาะรถแท็กซี่ (TAXI) ส่วนบุคคล เขียวเหลือง เท่านั้น