ลดราคา!

ไทยศรีประกันภัยรถแท็กซี่ (TAXI) ประเภท 3 เขียว-เหลือง รวม พรบ. ไม่ค่าเสียหายส่วนแรก

Original price was: 14,395.78 ฿.Current price is: 13,900.00 ฿.

ไทยศรี ประกันรถแท็กซี่ส่วนบุคคล (เขียว-เหลือง)
(TAXI METER) ประเภท 3 รวม พรบ. ราคาถูก
ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก ผิดไม่ต้องจ่าย

เบี้ยเงินสด 13,900 บาท
เลือกผ่อนชำระ สูงสุด 4 งวด เบี้ย 14,395 บาท
แบ่งเป็น 4,995/3,400/3,000/3,000 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำประกัน

  • สำเนาเล่มรถยนต์
  • สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าของรถยนต์)

คำอธิบาย

ตความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (คู่กรณี)
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /คน500,000 บาท
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /ครั้ง10,000,000 บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง600,000 บาท
ค่าเสียหายส่วนแรก (ผิดต้องจ่าย)– ไม่ต้องจ่าย

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/คน50,000 บาท (7ที่นั่ง)
ค่ารักษาพยาบาล /คน50,000 บาท (7ที่นั่ง)
วงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่1,500,000 บาท

หมายเหตุ
รับเฉพาะรถแท็กซี่ (TAXI) ส่วนบุคคล เขียวเหลือง เท่านั้น