ลดราคา!

วิริยะประกันภัยรถแท็กซี่สหกรณ์ ชั้น 3 รวม พรบ.

Original price was: 17,541.56 ฿.Current price is: 17,500.00 ฿.

วิริยะประกันภัย รถแท็กซี่สหกรณ์ หรือบริษัท
(TAXI- METER)  ประเภท 3  รวม พรบ.

โปรโมชั่นพิเศษ ผ่อนบัตรเครดิตได้สูงสุด 10 งวด 
ตัดบัตรผ่าน พร้อมรับกรมธรรม์ได้เลย

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำประกัน

  • สำเนาเล่มรถยนต์
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย

คำอธิบาย

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (คู่กรณี)
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /คน500,000 บาท
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /ครั้ง10,000,000 บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง400,000 บาท
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/คน50,000 บาท (5คน)
ค่ารักษาพยาบาล /คน50,000 บาท (5คน)
วงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่1,200,000 บาท